Nieuws - 30 maart 1995

VCO akkoord met professional-masters

VCO akkoord met professional-masters

De onderwijscommissie vco heeft overwegend positief geadviseerd over twee professional masters-opleidingen Landbouwplantenteelt en Urban forestry. Wat de vco betreft mogen deze twee anderhalfjarige programma's, die samen met het Hoger beroepsonderwijs zijn ontwikkeld, met ingang van 1996 starten als formele specialisaties van bestaande opleidingen. Ze zijn bedoeld voor afgestudeerde hbo-studenten en doctoraal LUW-studenten die hun studie een beroepsgericht karakter willen geven.


De specialisatie bij Landbouwplantenteelt was al eerder bekeken door de LUW maar behoefde aanpassing aan de nieuwe kaders die zijn afgesproken door LUW- en hbo-vertegenwoordigers. Urban forestry is nieuw en richt zich op de afstemming tussen de gebruikswensen van de (urbane) samenleving, het overheidsbeleid voor de groene ruimte en het bedrijfsmatig beheer van bos, natuur en landschap". De structuur van de opleiding kent het zogenaamde Velpse concept dat de nadruk legt op learning by doing en integratie van kennis, vaardigheden en met concrete projecten uit de praktijk. Het verschil met de reguliere bosbouw-specialisaties is verder de grote nadruk op management, communicatie, beleid en bestuur.

Een probleem met beide opleidingen is nog dat als de reguliere opleidingen straks vijf jaar duren er een rare situatie ontstaat. Een student die havo en hbo doorloopt en vervolgens de professional masters kiest, heeft dan uiteindelijk een kortere leerweg (10,5 jaar) dan de student met vwo en een vijfjarige LUW-studie (11 jaar). De commissie vraagt zich af of daarmee nog wel te verdedigen is dat reguliere studies vijf jaar moeten duren. Dit valt te verhelpen door de professional masters te verlengen.