Nieuws - 16 februari 1995

VCB wil zichzelf opheffen

VCB wil zichzelf opheffen

De vaste commissie buitenland overweegt zichzelf op te heffen, omdat de besluitvorming over buitenland-projecten en het internationale onderwijs verschoven is naar andere commissies binnen en buiten de Landbouwuniversiteit. De vcb heeft daarmee haar sturende rol verloren, aldus de teneur tijdens de vcb-vergadering van 9 februari, waarin het eigen bestaansrecht expliciet op de agenda stond.

Volgens hoofd Bureau Buitenland ir C.W.M. de Ranitz was het jaar 1988 een belangrijk omslagpunt. Tot dan toe moest de universiteitsraad alle buitenlandse projecten goedkeuren, waarbij ze zich baseerde op adviezen van de vcb. Maar tegenwoordig neemt het college van bestuur echter eigenhandig beslissingen en rapporteert pas achteraf. Ook werden steeds meer projecten direct vanuit vakgroepen opgestart, waarover niet de vcb maar bijvoorbeeld het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking oordeelde.