Nieuws - 6 juni 1996

Utrecht: eenkennigheid LUW is een ramp

Utrecht: eenkennigheid LUW is een ramp

De Universiteit Utrecht (UU) wil vergaand samenwerken met de Landbouwuniversiteit op vijf onderzoeksthema's. Utrecht acht deze strategische allianties noodzakelijk om toponderzoek in Nederland te behouden.


Te lang en te veel is dit onderwerp beheerst door een zekere rigor: vrees om gevestigde posities te verliezen, vermoedens van aanvallen op deze posities", schrijft het Utrechtse college van bestuur op 7 mei aan het Wageningse college. De tijd van fusies, opheffingen en sluitingen is volgens het Utrechtse college voorbij, een tijdperk van allianties, associaties en netwerken is aangebroken."

De LUW heeft grote moeite om zich multidisciplinair te organiseren, vanwege haar sectorale inbedding, schrijft het Utrechtse college. Ook is de onderlinge concurrentie van de landbouwkundige instituten op een onvolgroeide markt vragen om moeilijkheden" tussen LUW en DLO, meent Utrecht. Verder heeft de LUW niet de schaalgrootte om op belangrijke kennisgebieden toonaangevend of zelfs volgend te blijven. Zelfs de UU, de grootste research-universiteit van Nederland, zal niet in staat zijn op eigen kracht aan de researchfrontiers, in een beperkt aantal gebieden, te blijven werken."

Daarom verknoopt de UU haar onderzoek met sterke partners: andere universiteit in binnen- en buitenland, grote research-laboratoria als RIVM, TNO, DLO, en bedrijven met eigen R&D. De LUW is daar toch wat eenkennig in, met telkens weer een eigen lijn, eigen apparatuurbehoefte, etc. Zo zou de LUW zichzelf wel eens uit de huwelijksmarkt kunnen duwen als onaantrekkelijke partner. In wetenschappelijk opzicht zou dat een ramp zijn, voor de LUW zelf maar ook voor de andere universiteiten en kenniscentra, en daarmee voor Nederland", aldus het Utrechtse college van bestuur.

Utrecht ziet vervolgens vijf terreinen waarop de samenwerking kan worden geintensiveerd. Dat zijn: veterinaire en dierwetenschappen; fundamenteel biologisch, (bio)chemisch en biomedisch onderzoek; milieu en klimaat, duurzame ontwikkeling; aarde, bodem, lucht en water; samenwerking in de alfa- en gamma-wetenschappen.

Op het gebied van het onderwijs wijst Utrecht op de hoge studie-uitval binnen haar beta-richtingen. De UU-faculteiten Biologie en Scheikunde kunnen als fundamentele basiswetenschappen voor de LUW van belang zijn, terwijl Wageningen een oplossing kan bieden voor Utrechtse biologie-studenten die een meer toegepaste opleiding willen volgen. Ook wil Utrecht bekijken of een deel van de uitgelote studenten Diergeneeskunde (negenhonderd in totaal) kunnen worden doorverwezen naar Wageningen. Utrecht heeft inmiddels een gesprek met het Wageningse college van bestuur gevoerd. Daarin heeft Utrecht haar analyse over de LUW als per ongeluk meegezonden ambtelijk stuk afgedaan, aldus het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker.