Nieuws - 12 oktober 1995

Utrecht begint selectieve topopleidingen

Utrecht begint selectieve topopleidingen

De Rijksuniversiteit Utrecht gaat naast de reguliere opleidingen zogenaamde excellente traces en internationale topopleidingen creeren. Alleen de beste studenten krijgen de mogelijkheid om na de propaedeuse aan deze opleidingen te beginnen. De universiteit hoopt hiermee de snelste en beste studenten een extra visitekaartje te geven op de arbeidsmarkt.

De excellente traces die bij alle richtingen worden opgesteld, zijn eigenlijk niet meer dan een pakket extra vakken, die de gekwalificeerde studenten volgen naast hun reguliere programma van vier jaar. De groep studenten krijgt na de studie een certificaat waaruit blijkt dat zij een zwaarder pakket heeft gelopen. Overigens is het zo dat ook niet gekwalificeerde studenten het zwaarder traject kunnen lopen, omdat het traject uit gewone vakken bestaat. Voorlichter Joop Kessels: Ook nu al doen sommige studenten meer vakken dan verplicht is en dat blijft ook straks mogelijk. Dat is dan echter op individuele basis. Wij bieden een kleine groep nu een erkend pakket aan."

De topopleidingen zijn nog een stapje zwaarder en moeilijker dan de excellente traces, stelt Kessels. Hier zullen studenten voornamelijk in aparte klasjes bij elkaar zitten en niet het reguliere programma volgen. De topopleidingen zijn gekoppeld aan onderzoekscholen en de universiteit hoopt dat ze ook buitenlandse studenten weet aan te trekken voor deze topinstituten. Hier zullen aanvullende toelatingseisen voor gaan gelden.

De vraag wie welke opleiding mag volgen, wordt in de propaedeuse aan de hand van studieprestaties bepaald. Kessels benadrukt dat dit niet alleen op basis van cijfers zal gebeuren. Ook de instelling van de student, de studiemotivatie en de initiatieven die de student toont, zullen meewegen. Hoe de richtingen gaan wegen, zal per richting verschillen, denkt de voorlichter.