Nieuws - 10 augustus 1995

Universiteitsraad Leiden in ere hersteld

Universiteitsraad Leiden in ere hersteld

Minister Ritzen heeft vorige maand de universiteitsraad in Leiden zijn bevoegdheden terug gegeven. De minister nam die vorig jaar af via een algemene maatregel van bestuur, toen de raad in een hoogoplopend conflict verzeild raakte met het college van bestuur, over de verduistering van bouwgeld. Staatssecretaris Cohen stelde een raad van toezicht in die de taken van de universiteitsraad overnam. Deze toezichthouder is nu van zijn functie ontheven.

Ondertussen laat de minister allerlei bestuurlijke ballonnetjes op waarin hij de universiteitsraden alleen nog een adviesrecht geeft. Ritzen zou de bestuursstructuur in een strikt vertrouwelijke notitie een stofnest noemen. Vooralsnog is de schoonmaakdrang van de minister nog niet vastgelegd in een wetsvoorstel. Het plan wordt in september openbaar in het Hoger onderwijs en onderzoekplan (HOOP). De studentenbonden hebben al geprotesteerd tegen de proefballon.