Nieuws - 14 maart 1996

Universiteiten willen zelf salarissen vaststellen

Universiteiten willen zelf salarissen vaststellen

De universiteiten willen vanaf 1 januari 1998 zelf met de vakbonden onderhandelen over de hoogte van de salarissen. De universiteiten zullen nagaan onder welke voorwaarden dat kan. Het ministerie van Onderwijs wil nog geen datum vastleggen.

De gezamenlijke universiteiten, verenigd in de VSNU, zullen minister Ritzen ervan moeten overtuigen dat zij de salariskosten dan in de hand kunnen houden. Ook wil Ritzen dat de universiteiten, voordat zij meer bevoegdheden krijgen, beter gebruik maken van de huidige instrumenten voor personeelsbeleid.

Nu onderhandelt het ministerie nog met de vakbonden over de salarissen voor het onderwijspersoneel. Ook over de algemene arbeidsduur wordt op het niveau van de hele onderwijssector onderhandeld. De universiteiten praten alleen met de bonden over secundaire arbeidsvoorwaarden.

Aan de Landbouwuniversiteit worden de hiervoor bestemde middelen ondermeer gebruikt voor een premie voor vakgroepen die vast personeel overhevelen naar de derde geldstroom, voor kinderopvang en voor een vorm van orientatieverlof voor met ontslag bedreigde personeelsleden.

Ritzen stelt, in navolging van de commissie Van Kemenade die hem van advies diende, voorwaarden aan de decentralisatie. De universiteiten moeten eerst alle bestaande mogelijkheden voor individuele beloning benutten. Daaraan doen zij volgens Ritzen nog te weinig.