Nieuws - 14 november 1996

Universiteiten willen inschrijvingen later melden

Universiteiten willen inschrijvingen later melden

De universiteiten hebben ruzie met het ministerie over de datum waarop zij de inschrijvingen van studenten moeten doorgeven. OC&W wil de gegevens uiterlijk op 1 november hebben; de universiteiten willen meer tijd om laatste correcties nog te verwerken. Dat weigert het ministerie: in de procedure staat dat de procedure niet mag worden veranderd.

Studenten schrijven zich steeds later in. Bovendien staat regelmatig iemand ook bij een tweede instelling ingeschreven; meestal is pas eind december duidelijk wie die student mag claimen. De universiteiten willen daarom extra tijd om wijzigingen en aanvullingen aan het ministerie door te geven. Het ministerie wil zo snel mogelijk aan de slag met het cijfermateriaal, om daarmee de begroting van 1998 te ramen. Maar daar gaat het de universiteiten juist om: zij lopen geld mis als niet de juiste gegevens worden gebruikt.

De VSNU vraagt zich af waarom studentenadministraties overuren moeten maken, als het ministerie de onderwijsbegroting van 1998 pas halverwege 1997 serieus opstelt. Ambtenaren kunnen best eerst een ruwe raming maken met tachtig procent van de inschrijvingen. Als wij dan op 15 maart met de rest komen, hebben ze nog tijd genoeg", aldus een woordvoerder. (Pag 7 - NWSO)