Nieuws - 28 maart 1996

Universiteiten vragen hoger collegegeld

Universiteiten vragen hoger collegegeld

De universiteiten van Leiden en Delft overwegen om komend jaar een hoger collegegeld in rekening te brengen bij zevendejaars en ouder. Eindhoven en Limburg gaan juist minder collegegeld vragen.

Universiteiten mogen per september 1996 zelf bepalen hoeveel collegegeld zij vragen van zevendejaars studenten en ouder.

Tot nu toe moesten deze studenten zich als auditor inschrijven. Zij hadden geen recht op studiefinanciering en moesten dit jaar een collegegeld van 3150 gulden betalen. De auditor verdwijnt echter uit de wet; zevendejaars kunnen voortaan nog een jaar studiegeld lenen. Daar staat tegenover dat universiteiten hen een hoger collegegeld mogen vragen.

De meeste universiteiten gaan komend jaar terughoudend om met deze vrijheid. Zij verhogen het collegegeld met 150 gulden, even veel als de stijging van het collegegeld voor andere studenten. Zevendejaars en ouder komen daardoor op een bedrag van 3300 gulden. Alleen de universiteiten van Limburg en Eindhoven gaan het bedrag rekenen dat ook de overige studenten komend jaar moeten betalen, 2400 gulden.

De universiteit van Leiden gaat meer vragen: half maart deelde deze universiteit mee 3400 gulden in rekening te willen brengen. De Technische Universiteit Delft wil een bedrag tussen 3300 en vierduizend gulden" vragen.