Nieuws - 27 augustus 1998

Unitas Introductie

Unitas Introductie

Unitas Introductie
Liefde en zwendel in Lunteren
In een donker hoekje aan de rand van het veld zit een spelleider, omringd door drie spelers, met een zaklantaarntje in zijn hand en een schaakbord op schoot. Met gedempte stem: Je kunt hier tot driehonderd ecu inzetten. Die geef je aan mij voordat we gaan spelen. Als de politie komt doe je net alsof je neus bloedt. Unitas speelt met vijftien nieuwe leden Levend casino, een onderdeel van de introductieweek op een kampeerboerderij in Lunteren
Uit is in, is het thema van de Unitas Introductietijd, vertelt Jasperien van Weert. Ze is lid van de UITcie, de Unitas Introductie Tijd-commissie. In tegenstelling tot KSV, Ceres en SSR is de introductietijd voor nieuwe Unitas-leden niet verplicht; vijftien nieuwe leden bleven thuis
Introloper Vincent Kroese: Ze draaien deze week allerlei vage metal en muziek van Doe Maar en Abba. Nou, dat is toch wel uit. Havoscholier Kroese zit samen met Olivier van der Kruijf op scholengemeenschap Pantarijn. Er zijn wel meer niet-studenten lid van Unitas, maar die gingen nooit mee op introductie. Ik vind het wel leuk, al die studenten. Het zijn hele andere mensen dan waar ik normaal mee omga. Introloper Ilse Geijzendorffer - tweedejaars Biologie - reageert: Als ik met Vincent praat, is het wel alsof ik met mijn kleine broertje praat. Maar het blijft leuk.
Het is de laatste avond in Lunteren. Een ouderejaars legt het programma uit: Levend casino. Twee jaar geleden speelde Unitas het voor het eerst. Omdat het de vorige jaren een groot succes was, spelen ze het spel nu weer. Alle spelers krijgen een stapeltje biljetten, varierend van een tot honderd UIT-ecu. Op allerlei plaatsen in en rond de boerderij verspreiden zich spelleiders met spellen als eenentwintigen, Vier op een rij en Mens erger je niet. De spelers kunnen er hun ecu's inzetten; legaal tot vijftien ecu, illegaal tot honderden ecu's. Winst betekent verdubbeling van de inzet; bij verlies zijn ze hun inzet kwijt
Twee rondlopende politieagenten controleren of spelers niet te hoog inzetten. Ook jagen ze op het vals geld dat in omloop is. Dat heeft een iets andere opdruk, maar in het duister is een vergissing snel gemaakt. Twee bankiers proberen leningen te slijten. Ze berekenen hun woekerrente per minuut. Je kunt nergens zo aantrekkelijk lenen, beweert een van hen. Dat klopt, er is maar een bank
Een speler legt honderdvijftig ecu op het bord. Nog voordat de spelleider het in zijn binnenzak kan wegmoffelen, springt een grote politieagent - lang haar en houthakkersbloes - uit het duister tevoorschijn. Dat is heel wat meer dan de legale maximuminzet van vijftien ecu., bast hij. Wat is de boete?, vraagt de speler timide. De agent: Nou, honderdvijftig maar, en hij grist het geld van het bord. De spelleider protesteert nog: Mag ik uw badge even zien? Het baat niet. De agent verdwijnt in het duister, even plotseling als hij gekomen is. Als de spelleider even later ook nog honderd ecu verliest, ontglipt hem een aantal stevige krachttermen
Hangend aan de bar in de boerderij houdt een vrouw de mensen die Vier op een rij en Mens erger je niet spelen nauwlettend in de gaten. Als iemand een flink bedrag wint, loopt ze op hem af en vraagt of ze zijn geld even mag bekijken. Verbouwereerd stemt de winnaar toe. Dit geld is vals, zegt de vrouw resoluut en steekt het in haar zak. De speler heeft door dat hij erin getuind is en probeert nog met fysiek geweld zijn ecu's terug te krijgen. Maar de vrouw zet het op een lopen. De beteuterde gedupeerde krijgt van de spelleiding het advies zelf maar eens iemand te beroven
Buiten gaat het er steeds gewelddadiger aan toe. Olivier van der Kruijf vertelt met glinsterende ogen hoe hij net de bank beroofd heeft. Toen ze probeerde te schreeuwen heb ik m'n hand voor haar mond gedaan en toen kregen we alle drie driehonderd ecu. Gaan we nog een keer doen. Ik heb net ook al een neppolitieagent bij de benen gepakt en op de grond gegooid. Dat leverde 245 ecu op. De meeste mensen hebben nog niet door dat je prima geweld kunt gebruiken.
De toestand mondt uit in totale anarchie: mensen rennen achter elkaar aan, vallen over elkaar heen en van tijd tot tijd klinkt een luide gil. De politieman in houthakkersbloes heeft zijn badge verkocht en de bank is aan het roven geslagen. Sommigen steken elkaars geld zelfs in brand. Dat is nou echt zwart geld, mompelt een omstander die naar een verkoold hoopje valse biljetten op de grond staart
Om elf uur maant de spelleiding de spelers buiten tot stilte. Ze moeten zo langzamerhand naar binnen komen om de andere gasten op het terrein niet tot last te zijn. Binnen gokken de meesten gewoon door, maar het fysiek geweld neemt af. Enkelen vallen elkaar zelfs in de armen
Ilse Geijzendorffer spoelt wat glazen en kijkt vergenoegd rond. Er zit niet echt lijn in deze week, maar het is wel leuk. Lekker rondklooien en iedereen steekt de draak met elkaar. Terwijl ze naar een jongen en een meisje kijkt die voorbij komen rennen: Toen we deze week begonnen kenden die twee elkaar nog niet. Vier uur later was het raak.
Ze zijn niet de enigen die elkaar deze week vonden. Geijzendorffer wijst naar twee andere mensen. We hebben deze week ook Liefde op het eerste gezicht gespeeld. Die twee hebben toen wat met elkaar gekregen. Wietse Vroom: Het zat al wat te broeien. Toen we Liefde op het eerste gezicht speelden, is het in een stroomversnelling geraakt. Zijn nieuwe vriendin komt met een stapeltje gejat geld naast hem staan. Vroom: Sindsdien zit ik met een crimineel opgescheept.