Nieuws - 9 februari 1995

Unifarm verdeelt beperkte diensten

Unifarm verdeelt beperkte diensten

Het proefbedrijf Unifarm stelt paal en perk aan de diensten die zij voor vakgroepen en derden verricht. De criteria zijn opgesteld door de sector Plantaardige produktie die als eerste gebruik maakt van Unifarm. Ook vakgroepen uit andere sectoren en derden zoals DLO kunnen Unifarm tegen betaling inschakelen.

Unifarm zal in ieder geval tijd en ruimte kosteloos besteden aan onderzoek uit de eerste en de tweede geldstroom maar voor derde geldstroom worden alleen taken tegen betaling verricht, aldus bedrijfsleider M. van de Waart. Werk dat besteed wordt aan collecties zoals tropische gewassen gaat door omdat het bij een onderwijselement hoort.

Volgens de bedrijfsleider zijn er nauwelijks opdrachten van vakgroepen die niet uitgevoerd kunnen worden. Tien van de 380 aanvragen worden niet gehonoreerd, daarbij gaat het om 2 van de 70 manjaar die door vast en los personeel jaarlijks ingevuld wordt. Een voorbeeld daarvan is het graslandonderzoek aan de Mansholtlaan. Dat is afgerond maar de onderzoeker wil nog graag een jaar lang wat gegevens uit het proefterrein of wat aanvullende proeven doen. Dat is in de toekomst niet meer mogelijk.

Van de Waart denkt dat Unifarm als breekijzer moest fungeren bij het uitbannen van dergelijk hobby-onderzoek. Voorheen vervulden de medewerkers van Unifarm, toen nog werkzaam bij de verschillende vakgroepen, deze taken gewoon. Maar het past in het proces van verzakelijking dat hobby-onderzoek niet is aangemeld", denkt hij. Van de Waart zal de criteria niet rigide toepassen. Zo voldoet de collectie geurende planten van de vakgroep Tuinbouwplantenteelt niet aan de gestelde criteria, maar haalt de Landbouwuniversiteit daarmee wel regelmatig de landelijke publiciteit. Het onderhoud aan de collectie wordt nog een jaar uitgevoerd.

Alle opdrachten van vakgroepen krijgen een nummer en zo zal Unifarm beter kunnen begroten hoeveel manjaar, ruimte, materiaal en geld omgaat. Voor de onderzoekers is dit een stimulans de investering af te wegen tegen de opbrengsten. Nu moet Van de Waart nog met de natte vinger en op ervaring begroten en plannen.