Nieuws - 30 maart 1995

Unifarm heeft managementprogramma voor proeflokaties

Unifarm heeft managementprogramma voor proeflokaties

Het jonge proefcentrum Unifarm, de samenvoeging van de gewaskundige proefaccomodaties van de Landbouwuniversiteit, beschikt sinds kort over een computerprogramma dat tot in detail inzicht geeft in uitstaande en geplande proeven. Het programma is ontwikkeld door Unifarm, het Agrarisch computercentrum en Spatial knowledge systems.

Het programma, dat on the spot wordt bijgehouden, geeft een beeld van uitstaande proeven, verrichte handelingen en van geplande proeven of vrijkomende percelen of kaslokaties. Het is nu mogelijk om nauwkeurig de precieze kosten van een proef en de overheadkosten te berekenen. Daardoor is Unifarm ook in staat om bij het afblazen van een gereserveerde proef de kosten aan de onderzoekseenheid in rekening te brengen. Aan het programma zijn ook kadastrale plattegronden gekoppeld, zodat een ruimtelijk inzicht in de bezetting ontstaat.

De licentiekosten voor Agrimap bedragen een kleine 19.000 gulden. Het invoeren van het kaartmateriaal kost ongeveer dertig gulden per hectare extra.

Unifarm beschikt over 77 hectare kleigrond, 55 hectare zandgrond, een arboretum, enkele bospercelen, een proefboomgaard, alsmede 19.300 m2 kas, 700 m2 fytotron en 850 m2 klimaatruimten. Bovendien zijn er faciliteiten voor 200 koeien. Hoewel de hoofdtaak ligt in het ondersteunen van universitair onderzoek, kunnen ook bedrijven en instituten bij Unifarm terecht.