Nieuws - 29 juni 1995

Uitzondering op identificatieplicht mogelijk

Uitzondering op identificatieplicht mogelijk

Het college van bestuur gaat de LUW-medewerkers binnenkort vragen een paspoortafschrift op te sturen, in het kader van de Wet op Identificatieplicht die 1 juni 1995 is ingegaan. Maar van medewerkers die vrezen dat hun gegevens worden misbruikt, zal de LUW de gegevens niet bewaren, aldus collegelid mr H.M. van den Hoofdakker. Een regeling voor gewetensbezwaarden is een wat te zwaar woord, vindt Van den Hoofdakker.

Het college had het liefst van niemand de gegevens opgeslagen, maar het wil nu toch voldoen aan de wet, die is ingesteld om fraude op te sporen. Wij hebben zo lang mogelijk gewacht met het opvragen van de gegevens", verklaart het collegelid, maar nu er een ruime Kamermeerderheid voor de wet blijkt te zijn en ons een zware boete boven het hoofd hangt, passen we ons aan." De boete is vooralsnog tienduizend gulden per overtreding. Pas als de belastingdienst controleert, moet de LUW betalen.

Het Progressief Personeel wil op 4 juli een motie indienen in de universiteitsraad, waarin de fractie het college verzoekt aan te dringen op een gewetensbezwaardenclausule in de wet, en het terughoudend beleid zo lang mogelijk voort te zetten. De universiteit van Groningen probeert eveneens een regeling voor gewetensbezwaarden van de grond te tillen. De enige die hierover iets mocht zeggen, was echter niet bereikbaar.