Nieuws - 19 december 1996

Uitstel voor verhoging instellingscollegegeld

Uitstel voor verhoging instellingscollegegeld

Het college van bestuur ziet af van verhoging van het instellingscollegegeld per september 1997. Het hoge tarief, achtduizend gulden, gaat gelden voor studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering. Op verzoek van de commissie studentenvoorzieningen is de invoerdatum een jaar naar achteren geschoven. Het college heeft het bedrag van achtduizend gulden wel vastgesteld voor het collegejaar 1998/1999. Komend studiejaar bedraagt het instellingscollegegeld 3.450 gulden. De afdeling Studentenzaken gaat de studenten die het hoge tarief moeten betalen, persoonlijk op de hoogte stellen.