Nieuws - 11 januari 1996

Uitstekend?!

Uitstekend?!

In het WUB van 21 december werden we verblijd met het bericht dat de VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten, het LUW-milieuonderzoek van hoog niveau acht. Ikzelf was natuurlijk zeer in mijn nopjes met het hoogste rapportcijfer voor de kwaliteit van het klimaatonderzoek van prof. dr ir N. van Breemen. De eerlijkheid gebiedt mij hierbij een kanttekening te plaatsen.

Slechts de zeer kritische lezer zal zijn opgevallen dat het hier niet gaat om een beoordeling van het onderzoek per leerstoel maar per onderzoeksthema binnen WIMEK. Aan elk van die thema's werken meerdere leerstoelgroepen mee. Het is jammer dat een beoordeling van multidisciplinaire thema's heeft geleid tot een zo misleidende voorstelling van zaken.