Nieuws - 20 juni 1996

Uitgelote veterinairen groeimarkt voor LUW

Uitgelote veterinairen groeimarkt voor LUW

De uitgelote studenten bij met name de opleiding geneeskunde, vormen een interessante doelgroep voor universiteiten. Andere opleidingen, die veelal kampen met een terugval van het aantal studenten, worden als alternatief aangereikt. Bij medicijnen zullen zo'n vierduizend studenten worden uitgeloot en bij diergeneeskunde ongeveer 900. Een kleine honderd potentiele diergeneeskundigen voelen wel iets voor een zootechnische studie.

De universiteiten van Nijmegen en Amsterdam hielden deze weken aparte voorlichtingsbijeenkomsten voor uitgelote studenten. Utrecht deed dat al in het voorjaar. Leiden brengt op de gewone voorlichtingsdagen prominent alternatieven voor uitloters in beeld. Volgens de afdeling voorlichting zal ook de Landbouwuniversiteit binnenkort een speciale voorlichtingsdag houden voor uitgelote studenten. Enige terughoudendheid is daarbij geboden, aldus drs G.M.P. Nieuwendijk van voorlichting, omdat de bij uitgelote (dier)geneeskunde studenten populaire richting biologie al wordt overstroomd. Bij diergeneeskunde blijken 79 aankomende eerstejaars zootechniek als tweede keus te hebben opgegeven en willen er 25 veehouderij en 19 diermanagement aan een hogeschool gaan studeren.