Nieuws - 23 november 1995

Uiterwaarden krijgen natuurlijker aanzicht

Uiterwaarden krijgen natuurlijker aanzicht

Foto: In totaal zestien schriftelijke reacties zijn binnengekomen bij de Stuurgroep Noordoever Nederrijn op de plannen om de uiterwaarden bij Renkum en Wageningen een natuurlijker aanzicht te geven. Volgens de stuurgroep is dit lage aantal een aanwijzing dat de plannen goed ontvangen zijn. Het opmerkelijkste onderdeel van die plannen is om in de Bovenste Polder onder Wageningen een nevengeul aan te leggen die bij Lexesveer de uiterwaard instroomt en er bij de haven weer uitstroomt. De meeste reacties gingen over het toekomstige beheer van het natuurgebied, de recreatiemogelijkheden en het al dan niet kunnen schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden. Volgens H. Boom van de Stuurgroep zullen de reacties naar verwachting tot minimale aanpassingen leiden.

Het eerste deel van de geul is al gegraven omdat klei nodig was voor de dijkversterking bij Wageningen. Nu de schriftelijke reacties binnen zijn, kan het definitieve plan worden vastgesteld en kan de gegraven kleiput een aansluiting krijgen op de Rijn.