Nieuws - 6 april 1995

Twintig procent van akkerbouwers verdient te weinig

Twintig procent van akkerbouwers verdient te weinig

Het landbouw-economisch instituut (LEI-DLO) heeft berekend dat de bedrijfsresultaten in de akkerbouw in vergelijking met de afgelopen decennia een dieptepunt hebben bereikt. Berekeningen tonen aan dat de verhouding tussen de prijzen van produkten en van produktiemiddelen de afgelopen periode steeds ongunstiger is geworden. De arbeidsopbrengst varieerde van 18.000 tot 33.000 gulden. De akkerbouw moet er volgens het instituut rekening mee houden dat de bedrijfsinkomsten voor de rest van deze eeuw laag blijven. Naar schatting zestig procent van de grotere bedrijven heeft goede perspectieven. Twintig procent heeft echter onvoldoende mogelijkheden om aan de betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Het LEI adviseert die akkerbouwers als nevenberoeper het bedrijf voort te zetten. Het opnemen van een tweede tak binnen het bedrijf kan dan leiden tot een hogere inkomenspositie.