Nieuws - 29 juni 1995

Tweede Kamer wil groei wachtgelden afremmen

Tweede Kamer wil groei wachtgelden afremmen

Minister Ritzen van Onderwijs moet uitgaan van reele gegevens wat betreft de werkloosheidsuitkeringen aan onderwijzend personeel, de wachtgelden. Hij dient de hogescholen geen boetes te geven als deze docenten ontslaan. Dat stelde de Tweede Kamer op 22 juni. Volgens het PvdA-Kamerlid Van Gelder levert Ritzen broddelwerk in zijn strijd om de wachtgelduitkeringen omlaag te brengen.

De minister heeft de universiteiten en hogescholen enige jaren geleden een wachtgeldbudget gegeven, waarbij hij ervan uitgaat dat de kosten aan wachtgelden de komende jaren zullen dalen. dat blijkt echter niet het geval; de instellingen moeten door de bezuinigingen mensen ontslaan, zodat de wachtgelden juist toenemen. Als de minister op zijn beurt weer boetes geeft aan hogescholen die docenten ontslaan, versterkt hij de problemen van de instellingen, in plaats van ze op te lossen, meenden verschillende Kamerfracties.

Ritzen heeft echter het gevoel dat de universiteiten en hogescholen zichzelf met opzet op hoge kosten jagen door personeel te ontslaan. Scholen moeten de pijn voelen van onnodige wachtgelders. Zonder sancties veranderen de mensen niet", aldus Ritzen, in een vorig leven econoom aan de Erasmus-universiteit. De uitgaven aan wachtgelden in het hoger onderwijs zijn de afgelopen jaren verdrievoudigd tot 1,1 miljard gulden.