Nieuws - 18 april 1996

Twee ton voor kenniscentrum

Twee ton voor kenniscentrum

De gemeente Wageningen krijgt 215 duizend gulden voor vier projecten die het kenniscentrum Wageningen moeten versterken. Dit geld komt van de Europese regeling Communautair Initiatief ADAPT en van de provincie Gelderland. ADAPT is onderdeel van het Europees Sociaal Fonds en is bedoeld om werkgelegenheid en innovatie te stimuleren. Het geld moet gebruikt worden om op systematische wijze de kennis, aanwezig bij Landbouwuniversiteit, Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Maritiem Instituut en Dienst Landbouwvoorlichting, te commercialiseren.

Twee projecten, in samenwerking met partners uit andere EU-lidstaten, hebben betrekking op kennis op het gebied van biotechnologie, levensmiddelentechnologie en milieutechnologie. Het derde project behelst een cursus voor veertien startende kennisintensieve ondernemers. Hierbij werken de Ondernemers Academie in Nijmegen en de Rabobank Wageningen/Rhenen samen. Het vierde project moet leiden tot doorstroming van afgestudeerde bioprocestechnologen met het oog op versterking van innovatie in het midden- en kleinbedrijf van de voedingsmiddelensector.

De vier projecten kosten in totaal ruim driehonderdduizend gulden. Het tekort, ruim honderdduizend gulden, wordt bijeengebracht door de gemeente, de LUW en de Rabobank.