Nieuws - 27 juni 1996

Twee miljoen voor bruinrot-onderzoek

Twee miljoen voor bruinrot-onderzoek

De recente bruinrot in aardappelen, veroorzaakt door een bacterie, is de aanleiding voor een groot onderzoeksprogramma. Het ministerie van LNV en het aardappelbedrijfsleven hebben twee miljoen gulden gereserveerd voor de ontwikkeling van methoden die de bruinrotbacterie snel en betrouwbaar kunnen opsporen. Het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, het DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek, de vakgroepen Fytopathologie en Microbiologie en het Laboratorium voor monoklonale antistoffen van de Landbouwuniversiteit voeren het onderzoek uit.