Nieuws - 16 maart 1995

Twee Wageningers in Provinciale Staten

Twee Wageningers in Provinciale Staten

De Wageningers J. Modder (PvdA), directeur van het Nederlands instituut voor Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (Nirov) en ir R. Janmaat (GroenLinks) freelance voorlichter en verbonden aan de vakgroep Voorlichtingskunde zijn verkozen in de Provinciale Staten van Gelderland. Daarin is de VVD de grootste partij geworden met 20 zetels, gevolgd door het CDA met 19, PvdA met 13 en D66 met 7 zetels.

Ook in Wageningen werd de VVD procentueel de grootste partij met 20, 3 procent. Absoluut betekent dit 3045 stemmen, bij de Tweede Kamerverkiezingen van 3 mei 1994 waren dat 3144 stemmen. Terwijl bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 1994 maar 2350 Wageningers VVD stemden en de vorige provinciale staten slechts 1980 VVD-ers naar de stembus trokken. Opvallend is de absolute terugval van PvdA ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen, van 5.885 toen tegen 2865 nu. Ook Wagenings tweede partij in de gemeenteraad, GroenLinks, trok minder aanhang naar de stembus.

De gemeenteraad leverde nog 3603 stemmen op; de Provinciale Staten verkiezingen reduceerden de aanhang tot 2570 kiezers. In Wageningen lag de opkomst (57, 8 procent) iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 50 procent.