Wetenschap - 18 december 1997

Tussen de hotemetoten van KCW zitten maar weinig docenten

Tussen de hotemetoten van KCW zitten maar weinig docenten

Tussen de hotemetoten van KCW zitten maar weinig docenten
Voor het onderwijs zal er niet veel veranderen na de fusie, zegt onderwijsdirecteur prof. dr ir Bert Speelman. Hij wil de samenwerking met het hoger agrarisch onderwijs nieuw leven inblazen. Om te voorkomen dat de samenwerking weer verzandt in onderhandelingen, wil hij het hoger agrarisch onderwijs een duidelijk aanbod doen. U kunt het nemen of niet.
De strategische visie van de raad van bestuur besteedt weinig aandacht aan het onderwijs. Dat komt volgens onderwijsdirecteur Bert Speelman omdat er in het onderwijsbeleid de komende tijd niet veel zal veranderen. Hij wil het huidige opleidingsaanbod in grote lijnen behouden. Wel zou hij het een goede zaak vinden als de studierichtingen Tropisch landgebruik en Rurale ontwikkelingsstudies nadenken over een fusie. Een brede beta-gamma-opleiding voor de tropen biedt volgens hem de beste mogelijkheden om complexe ontwikkelingsproblemen te bestuderen
Speelman wil, net als Veerman, in alle studieprogramma's meer aandacht voor filosofie en geschiedenis. Die vakken zijn bij de vorige herprogrammering te veel op de achtergrond geraakt. Speelman wil desnoods de onderwijskaders aanpassen om richtingsonderwijscommissies en onderwijsinstituten te bewegen meer van dergelijke vakken in het programma op te nemen
De veranderingen in het onderzoeksbeleid van de LUW hoeven volgens Speelman geen direct effect te hebben op het onderwijs. Je kunt heel goed zijn in onderwijs zonder superieur te zijn in onderzoek. Veranderingen in het milieuonderzoek hoeven dan ook geen gevolgen te hebben voor de opleiding Milieuhygiene. Een fusie met de richting Bodem, water en atmosfeer, zoals toxicoloog prof. dr Jan Koeman onlangs voorstelde, vindt hij dan ook niet noodzakelijk
De directeuren van de onderwijsinstituten overlegden 16 december over de strategische visie. Zij missen een duidelijke visie op onderwijs in het plan. Er staat nu alleen dat KCW kennis wil overdragen. Wij willen dat duidelijker naar voren komt dat KCW onderwijs op academisch niveau verzorgt, zegt prof. dr Ad Nooij, directeur van het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen. Ook prof. dr ir Paul Struik maakt zich zorgen over de aandacht voor het eerstefaseonderwijs in KCW. Belangrijk vindt hij de interactie tussen onderzoek en onderwijs. Als je plannen voor onderzoek formuleert zonder dat je het onderwijs goed voor ogen hebt, boet je in op die interactie. Struik is niet verbaasd over de geringe aandacht voor onderwijs in de plannen. Tussen de hotemetoten van KCW zitten maar weinig docenten.
De raad van bestuur wil dat de opbrengst van onderwijs aan specifieke doelgroepen, zoals het bedrijfsleven, de komende tijd verviervoudigt. Speelman is daar laconiek over. Ach, je moet jezelf soms doelen stellen. Hij ziet wel mogelijkheden om meer MSc-studenten naar Wageningen te trekken. Op een beurs op Hawaii bleek dat onderwijsmakelaars de LUW niet kennen als een universiteit waar je Engelstalige Masters-opleidingen kunt volgen. Speelman wil daarom de bekendheid van de LUW bij Aziatische onderwijsmakelaars vergroten
Het bestuur wil de samenwerking met het hoger agrarisch onderwijs (hao) nieuw leven inblazen. Vier jaar geleden probeerden het hao en de LUW gezamenlijk Professional Masters-opleidingen op te zetten. Die samenwerking strandde. Ik wil het woord Professional Masters liever niet meer horen. Speelman is in overleg met een hao-instelling over het opzetten van een nieuw leertraject voor de studie Milieukunde. Studenten die dat traject volgen, kunnen dan bij ons versneld een ingenieursdiploma halen. Speelman wil de samenwerking anders aanpakken dan bij de Professional Masters. Toen wilden LUW en hao allebei zeggenschap over het programma. Nu wil de LUW alle kaarten in eigen hand houden. Ik doe u een aanbod. U kunt het nemen of niet.