Nieuws - 7 september 1995

Tuin- en Landbouw samen in Plantenteelt

Tuin- en Landbouw samen in Plantenteelt

De studierichtingen Tuinbouw- en Landbouwplantenteelt willen op korte termijn fuseren tot een richting met de voorlopige naam Plantenteelt. De richtingsonderwijscommissies (roc's) hebben daartoe besloten op basis van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Een van de maatschappelijke ontwikkelingen is het feit dat de tuinbouwsector onlangs aangaf niet meer vast te houden aan een eigen richting Tuinbouw. Ook in het onlangs verschenen manifest over de Groene Sector van de LUW wordt gesteld dat de arbeidsmarkt meer gebaat is bij een integrerende opleiding Plantenteelt, die alle teeltaspecten omvat.

Als de universiteitsraad op 26 september de fusie goedkeurt, gaan de twee roc's de komende tijd werken aan een nieuw vijfjarig programma. Zij willen dan meteen de ideeen uit de onderwijsnota 2000 invoeren, zoals het blokonderwijs. Pas in het studiejaar 1997/'98 kan de opleiding formeel beginnen, omdat de centrale administratie van studierichtingen in Nederland, CROHO, wil dat scholieren in de vierde klas van het vwo weten wat zij later kunnen studeren.