Nieuws - 27 juni 1996

Truc omzeilen tempobeurs

Truc omzeilen tempobeurs

Studenten die te weinig studiepunten hebben gehaald om te voldoen aan de norm van de tempobeurs, kunnen zich inschrijven voor een tweede studie waar zij veel vrijstellingen krijgen. Ze hoeven die vakken dan niet te volgen, maar krijgen er wel studiepunten voor die meetellen voor de tempobeurs. Zo voorkomen zij dat hun beurs wordt omgezet in een lening.

Deze truc om studieschuld te omzeilen is toegepast door tien a twintig studenten van de faculteit Techniek van de Hanzehogeschool van Groningen. De Hanzehogeschool staat volgend jaar niet meer toe dat een vak twee keer meetelt voor de tempobeurs.

Het komende HBO-Journaal geeft een nieuwe tip voor deeltijdstudenten die op bijstandsniveau moeten rondkomen. Zij kunnen volgens het blad te allen tijde een tegemoetkoming in de studiekosten claimen. Sinds een jaar of vijf komen alleen deeltijders in zogenoemde tekortvakken, gebieden waar een tekort aan afstudeerders is, voor zo'n tegemoetkoming in aanmerking. Maar wie zich inschrijft voor zo'n tekortvak als tweede studie, aldus Beks, ontloopt deze regels.