Nieuws - 30 oktober 1997

Tropische meteorologie

Tropische meteorologie

Tropische meteorologie
Het Vak
 • K500-204
 • Aantal respondenten: zeventien
 • Geen attentiewaarden overschreden. Gemiddelde algemene waardering 4,3 op een schaal van 1 tot 5
 • Docent: dr Leo Kroon
  Tropische meteorologie was tot voor kort een vrije-keuzevak maar is sinds vorig jaar verplicht voor de specialisatie meteorologie. De studenten waren vorig jaar goed te spreken over de verzorging van het vak. Voor didactische verzorging en voor het dictaat gaven zij een 4,3 op een schaal van 1 tot 5
  De eerste oorzaak die ik zie voor de hoge waardering is het feit dat het een vrije-keuzevak is. Alleen studenten die echt geinteresseerd zijn komen naar mijn college, zegt docent dr Leo Kroon bescheiden. Ik denk ook dat het belangrijk is dat een docent enthousiast is over zijn vak. Blijkbaar kan ik mijn enthousiasme overbrengen.
  Ik geef een hoorcollege waarin ik uitleg geef over tropische klimaatverschijnselen als El Nino en Easterly waves, lijnen met heftige buien die zo nu en dan over het Afrikaanse continent trekken. Het vak is vooral beschrijvend, studenten hoeven niet veel te rekenen. Ik wil dat het vak toegankelijk is voor alle studenten van de LUW die naar de tropen gaan en iets willen begrijpen van het klimaat.
  Met geld van het Studeerbaarheidsfonds van Ritzen is Kroon bij het college een cd-rom met illustraties aan het maken. Het maken van een programma kost veel tijd. Ik heb het idee opgegeven dat we het hele dictaat op cd-rom kunnen zetten. Ik denk dat studenten toch geen grote lappen tekst van een beeldscherm willen lezen. Op de cd-rom wil ik daarom animaties zetten die de stof verduidelijken. De laatste tijd komt er veel informatie beschikbaar over El Nino. Die gegevens kun je prachtig verwerken in animaties met bijvoorbeeld watertemperaturen aan het oceaanoppervlak. Meteorologie gaat over verschijnselen in drie dimensies die veranderen in de tijd. Dat kun je met een animatie beter illustreren dan op papier.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent