Nieuws - 5 september 1996

Toxicoloog Koeman wil aansluiting bij Vlag

Toxicoloog Koeman wil aansluiting bij Vlag

Prof. dr J. Koeman wil met zijn vakgroep Toxicologie verhuizen van het cluster Biomoleculaire wetenschappen naar het cluster Levensmiddelentechnologie en Voeding. Dit laatste cluster is nauw gelieerd aan de onderzoekschool Vlag, die zich bezig houdt met voeding, levensmiddelen en gezondheid. Koeman wil een groot deel van het onderzoek uit de onderzoekschool M&T (Milieuchemie en Toxicologie), waarvan hij mede-oprichter is, overbrengen naar de onderzoekschool Vlag.

De hoogleraar verwacht in de toekomst meer duurzaamheid van voeding dan van milieu. Milieu is over zijn top heen. We zitten zelfs met een overcapaciteit, vooral wat het onderzoek betreft. De voornaamste zaken zijn opgehelderd. Nu komt het aan op een goede uitvoering", aldus Koeman. Zijn manoeuvre is opmerkelijk, omdat slechts enkele medewerkers zich fulltime bezighouden met voedingstoxicologie. Maar het milieu-onderzoek van de vakgroep wordt niet aan de kant gezet, meent Koeman. We willen de hele voedselketen onderzoeken. Dus vanaf het moment dat een stof in het milieu terecht komt tot het moment dat het in het menselijk lichaam terecht komt. Ecotoxicologie hoort daar ook bij."

Oud-DLO-directeur prof. dr K. Verhoeff is tijdelijk aangenomen om te kijken of toxicologie is in te passen in het toekomstige departement Levensmiddelentechnologie en Voeding.