Nieuws - 12 oktober 1995

Tot in den treure

Tot in den treure

In het WUB van 28 september wordt verslag gedaan van het werk van de LUW aan het tropensteunpunt in Costa Rica. Men is hier druk in de weer toekomstscenario's voor landgebruik door te rekenen met behulp van een zelf ontwikkeld computermodel. Je kunt je sterk afvragen in wiens belang dit werk nu eigenlijk is. Terecht wordt in het artikel geconcludeerd dat het wetenschappelijk belang domineert. Ongetwijfeld is het model een wetenschappelijk novum en levert het fraaie kaartjes van landgebruikscenario's op, maar wat hebben de Costaricaanse boeren hieraan? Hiermee blijft de oude kritiek op het steunpunt in Costa Rica ('een speeltuin voor wetenschappers en de boeren worden er nauwelijks beter van') helaas gegrond. Weliswaar laat de LUW zich inspireren door de problemen van kleine boeren, maar zij blijken toch nog lang geen inspraak te hebben in de keuze van aannames, soorten gegevens, prioriteiten en oplossingen die in een dergelijk model voor lan
dgebruik gehanteerd worden.

De wijze waarop de LUW zich bezighoudt met Land Use Planning in Costa Rica vormt een typisch voorbeeld van een technocratische benadering, waarin belangentegenstellingen weggemoffeld worden en bestaande politiek-economische verhoudingen schaamteloos genegeerd worden. Zo wordt bijvoorbeeld de grote invloed van de internationale bananenmaatschappijen op het landgebruik in Costa Rica niet in het model betrokken. Ook de geboden oplossingen zijn technocratisch. Niet verwonderlijk gezien de kritiek dat Land Use Planning (LUP) vaak door technologische belangen gedreven wordt. LUP verwordt hiermee tot een kruiwagen voor export van technologie naar de Derde Wereld.

Wanneer de LUW zich blijft laten leiden door wetenschappelijke aspiraties, technocratische oplossingen en geen moeite gaat doen om kleine boeren daadwerkelijk in onderzoek te betrekken zal de kop van een dergelijk artikel tot in den treure Kleine Costaricaanse boeren hebben nauwelijks perspectief blijven luiden.

Namens het Imperialisme Kollektief