Nieuws - 5 december 1996

Tomaat gebaat bij variabele zoutconcentratie

Tomaat gebaat bij variabele zoutconcentratie

Het toepassen van verschillende zoutconcentraties tijdens lange-termijnproeven in een kas bevordert de groei, productie en kwaliteit van tomaten aanzienlijk. Positieve effecten treden op wanneer een lage zoutconcentratie gedurende de dag gecombineerd wordt met een hoge concentratie gedurende de nacht. De gemiddelde vruchtgrootte neemt dan toe en het aantal geoogste vruchten stijgt licht.

Dit concludeert dr ir W. van Ieperen in zijn promotieonderzoek, waarop hij medio november promoveerde bij tuinbouw-hoogleraar prof. dr ir H. Challa. In Consequences of diurnal variation in salinity on water relations and yields of tomato beschrijft Van Ieperen hoe de zoutconcentratie het functioneren van de plant benvloedt via een osmotisch effect op de waterhuishouding. Een hoge zoutconcentratie verlaagt de beschikbaarheid van water aan het worteloppervlak en bemoeilijkt de wateropname door de plant. Hierdoor kan in combinatie met een hoge transpiratiesnelheid in de zomer de waterhuishouding limiterend worden voor de productie. Van Ieperen legt uit dat naast wateropname ook fysiologische processen, zoals celstrekking en fotosynthese, negatief worden beinvloedt door een hoge zoutconcentratie in de wortelomgeving. Verminderde groei is het gevolg.

De zoutconcentratie te ver verlagen is echter niet aan te raden. Volgens Van Ieperen is het vrij makkelijk om met een lage zoutconcentratie veel kilogrammen te halen, maar dan ontstaat wel een scheve verhouding tussen droge stof en water in de vrucht. De geoogste tomaten passen dan prima in het Duitsland-verhaal over de Nederlandse waterbuiken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat door toepassing van verschillende zoutconcentraties gedurende de dag (laag overdag en hoog 's nachts), de ziekte neusrot verdwijnt. Neusrot is een fysiologische afwijking die wordt veroorzaakt door een tekort aan calcium", legt de promovendus uit. Calcium zorgt voor het functioneren van de celwanden. Bij een tekort aan calcium ontstaat een lek in de celwanden, waardoor de tomaat weke bruine vlekken krijgt.

Van Ieperen nam de tomaat als voorbeeldgewas, maar zijn bevindingen gelden voor meerdere gewassen. De praktijk is geinteresseerd en vraagt de onderzoeker lezingen te houden over de mogelijke perspectieven voor tuinbouwers. De onderzoeker hoopt dat de proefstations zijn resultaten oppakken om ze te integreren in een aangepast praktijkrijp teeltsysteem.