Nieuws - 9 februari 1995

Toekenning Bonuscapaciteit

Toekenning Bonuscapaciteit

Het DB-VCW hecht er aan het volgende onder uw aandacht te brengen.

In het WUB van 26 januari wordt onder het kopje Schaafsma wil rechtvaardiger beoordelingssysteem (door MHs) beweerd dat bij het toekennen van extra onderzoekcapaciteit aan vakgroepen, uiteindelijk toch het aantal citaties in ISI-tijdschriften, als enig criterium is gehanteerd. Dit is echter een aperte onjuistheid.

In de nota van CvB aan Vz UR d.d. 93.10.29 wordt de bonus toewijzing door de VCW als volgt beargumenteerd. Op grond van een +//++ of ++ beoordeling van het gehele programma-voorstel kan het programma of het betreffende deel in aanmerking komen voor een bonus. Ook een +/++ of ++ beoordeling van een voorgaand programma met achterliggende goede tot uitstekende resultaten bij de citatie- en productiviteitsanalyse, kunnen tot een bonus leiden.

Het moge duidelijk zijn dat bij de beoordeling van een programma-voorstel sencu-strictu, citatie-analyse niet aan de orde is. De zin over de beoordeling van een voorgaand programma lijkt mij ook zonder toelichting voldoende voor zich spreken.

Ik zou verder willen wijzen op het, met redenen omkleedde omzichtige hanteren door de VCW van citatie-analyse, en in het bijzonder op de zinsnede op pagina 8 van de genoemde nota, waar met zoveel woorden wordt opgemerkt dat de resultaten van de citatie-analyse geen rol hebben gespeeld bij de beoordeling van onderzoek van vakgroepen uit de sociale wetenschappen.

Helaas moet ik vooralsnog constateren dat in het WUB sprake is van tendentieuze berichtgeving.