Nieuws - 26 januari 1995

Toch samenwerking met Arnhem-Nijmegen

Toch samenwerking met Arnhem-Nijmegen

Na het afketsen van het vier jaar lang nagestreefde lidmaatschap van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, gaat Wageningen toch in deze regio samenwerken. Wageningen wordt, op verzoek van ondermeer gemeentebesturen uit het KAN, lid van de Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen (Eskan). Hierin werken ook de Kamers van Koophandel samen, voorzitter is de directeur van Parenco, drs G.M.P.J. Keulen.

Wageningen hoopt met het Eskan de teruglopende werkgelegenheid bij LU en DLO en de groeiende werkloosheid het hoofd te bieden. Deelname tot 1997 kost Wageningen jaarlijks een krappe 30.000 gulden. Volgens wethouder P. Spitteler (PvdA) gaat het om het werven van nieuwe bedrijven, stimuleren van innovaties bij bestaande bedrijven, de uitbouw van de regio tot internationaal knooppunt en samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in de regio om dit te bereiken.

Wageningen kan meeliftend op het Eskan makkelijker meedingen naar (Brusselse) subsidiepotten die voor regio's als het KAN opengetrokken worden. Spitteler wil de komende drie jaar de raadsleden steeds informeren over concrete resultaten. Alleen oppositiewoordvoerder Th. Lubbers van het CDA toonde zich tijdens de gemeenteraadsvergadering kritisch: Er wordt teveel verondersteld. Extra banen elders in het Eskan-gebied betekent nog geen banen in Wageningen. Bovendien is de economische groei in de West-Veluwe het afgelopen jaar maar liefst tien procent geweest."