Nieuws - 27 juni 1996

Tijdsdruk remt gang naar buitenland

Tijdsdruk remt gang naar buitenland

De animo van studenten om een deel van hun studie in het buitenland te volgen loopt fors terug, soms met 25 tot 50 procent. De dalende animo onder studenten wordt gesignaleerd in Transfer, het blad voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Sommige instellingen schatten dat het aantal studenten dat enkele maanden in het buitenland gaat studeren het komend jaar met tientallen procenten terugloopt. Volgens de instellingen liggen de steeds zwaardere tempo-eisen en de inperking van de studiefinanciering tot vier jaar ten grondslag aan de afnemende reislust. Studenten zijn bang dat het verblijf in het buitenland niet of onvoldoende wordt omgezet in studiepunten.