Nieuws - 6 juni 1996

Tien

Tien

Departementen moeten de thuisbasis worden van wetenschappelijk medewerkers en worden de plaats waar integratie van onderwijs en onderzoek tot zijn recht moet komen". Ook zullen de departementen de laagste beheerseenheden van de universiteit worden.


In de nieuwe structuur is geen plaats meer voor sectordirecteuren. Dit schrijft het college van bestuur in een nota aan de universiteitsraad over de nieuwe indeling van de LUW.

Volgens de collegenota leren ervaringen van andere professionele organisaties dat de optimale omvang van een basiseenheid ongeveer vijftig professionals beslaat. Daarom gaat het college er in beginsel van uit dat de basiseenheden minimaal veertig en maximaal tachtig wetenschappelijk medewerkers in vaste dienst" omvatten. Tijdelijk personeel en aio's hebben weliswaar duidelijk omschreven taken, maar zullen een aparte groep vormen.

De departementen worden geleid door een departementshoofd, in beginsel een der hoogleraren", die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van het vakgebied, de taakverdeling, het personeelsbeleid en -beheer en de middelenverdeling. Het departementshoofd zal worden voorgedragen door de andere leerstoelhouders in het departement.

Het college wil dat het financiele beheer daar plaatsvindt waar het personeel is gehuisvest en waar het personeelsbeleid wordt gevoerd. Het gevolg van dit integrale management is dat de huidige vijf sectordirecteuren hun beheersbevoegdheden verliezen. Wel komen er departementsbureaus om de beheerder/hoogleraar bij te staan. Als er te veel departementen komen, kan niet elk departement een eigen beheersbureau krijgen, waarschuwt het college. Een gevolg is ook dat de onderwijs- en onderzoeksinstituten niet over uitgebreide beheersondersteuning zullen beschikken.