Nieuws - 14 november 1996

Thera Kit

Thera Kit

Plaatsvervangend hoofd Huishoudelijke dienst

Thera Kit moest in januari nog drie dagen stage lopen voor haar opleiding Facilitair management aan Hogeschool Diedenoort. Toen viel deze baan haar in de schoot. Van zoiets kun je alleen maar dromen!" Ze is nu plaatsvervangend hoofd van de Huishoudelijke dienst. Verantwoordelijk voor een schone Landbouwuniversiteit.


Ze is nog erg jong. In februari van dit jaar afgestudeerd aan Hogeschool Diedenoort. Een medestudent die stage liep aan de LUW vertelde me dat er iemand werd gezocht als plaatsvervanger voor het hoofd van de Huishoudelijke dienst, Janny Rijkse, die ziek is. Er was al een sollicitatieprocedure begonnen. Ik faxte alleen maar mijn cv. Dat was genoeg!", zegt ze en lacht nog wat ongelovig over zoveel mazzel. Ik kon meteen beginnen. Twee weken voor mijn afstuderen. Ik moest zelfs vrij vragen om mijn diploma af te halen."

Ze komt uit de Zaanstreek; van het drukke westen naar Wageningen was een hele overgang. Maar juist het dorpse van Wageningen, dat als studentenstad toch veel te bieden bleek te hebben, maakte dat ze het tijdens de vijf studiejaren erg naar haar zin had. Het is zo leuk, zo knus." Met haar handen geeft ze de beslotenheid aan. Het lag voor de hand dat ik in Amsterdam zou gaan studeren, maar daar ben je zo'n nietig mens in zo'n grote stad."

Ik was nooit van plan om hier te blijven. Studeren en dan weer naar huis, dacht ik altijd. Ik speelde thuis hoorn in het fanfarekorps en ben nooit hier lid geworden. En nu heb ik hier niet alleen een baan, maar ook een vriend. Hij is bioloog en in zijn vak is het erg moeilijk om een baan te vinden. Wel in Amerika, maar mijn voorwaarde was dat ik daar dan ook een baan moest hebben. Liever werkloos hier, met mijn familie, dan werkloos in een vreemd land. Maar het kan niet op! Hij kreeg ook een baan in Wageningen!"

Thera Kit is verantwoordelijk voor een schone Landbouwuniversiteit. Het werk sluit niet helemaal aan op haar opleiding. Die is heel breed. Geschikt voor een bepaald gedeelte van de hotelwereld en voor ziekenhuizen. Niet zoals de Hogere Hotelschool; die richt zich meer op voedsel, wij meer op de faciliteiten. Zelfs op de beveiliging van de gebouwen, zeg dus maar: op ruimtebeheer."

Wist ze waar ze aan begon? Nee!" zegt ze heel direct. Maar dat ligt ook aan het karakter van de opleiding; omdat die zo breed is, weet je nooit waar je terecht komt. Ik houd van organiseren en regelen, als kind al. Heb zelf eens de catering voor een bruiloft van de buren geregeld."

Vacature

Maar een bruiloft is geen Landbouwuniversiteit en op haar tengere schouders ligt de taak om die zo goed mogelijk schoon te houden, zij het met vereende krachten. Omdat ze zo jong is en de schoonmaakploeg voor het merendeel uit oudere vrouwen bestaat, werd haar bij het sollicitatiegesprek gevraagd hoe ze met ouderen om ging.

De vrouwen hier kunnen zowat allemaal op zijn minst mijn moeder zijn. En thuis, in het fanfarekorps, zaten ook mensen van alle leeftijden door elkaar. In het ziekenhuis in Bennekom, waar ik bij de Ziekenhuis Diensten Groep mijn stage liep, waren ook veel oudere vrouwen." Het was wel wennen, maar ze werd goed opgevangen.

Wat gebeurt er als Rijkse volgende week weer beter blijkt te zijn? Daar ziet het voorlopig niet naar uit, jammer genoeg voor haar. Maar dan mag ik hopelijk blijven." Begin dit jaar was er een vacature voor een assistent-hoofd Huishoudelijke dienst. Ik ben aangenomen als plaatsvervangend hoofd, met de belofte dat ik bij wederzijds goedvinden als assistent-hoofd Huishoudelijke dienst wordt aangesteld." Een beetje aarzelend: Op 1 januari loopt mijn contract af. Ik hoop, nou ja, ik ga er eigenlijk wel van uit dat het wordt verlengd."

Kit is verantwoordelijk voor 150 mensen in eigen dienst en dan nog voor de schoonmaakresultaten van de uitbesteding: de schoonmaakdiensten van buiten de LUW. De hierarchie is een hoofd, twee regiohoofden, negen gebouwenleiders, een controleur en honderdveertig schoonmakers. Dat lijkt veel, maar vroeger liepen er in het Biotechnion 35 schoonmakers rond, tegenwoordig twaalf."

De schoonmakers hebben niet alleen hun dagelijks werk, in dag- of avonddienst, maar ook eens in de twee maanden het periodiek interieur - hoge kasten, randjes, richels, plafonds en vensterbanken - en eenmaal per twee, drie maanden het periodiek vloeronderhoud.

De gebouwenleiders lezen de contactboeken die in elk groter gebouw aanwezig zijn, waarin de beheerder of de concierge opmerkingen schrijft over allerlei praktische zaken die verband houden met het werk. Kit begint elke dag met het contactboek van de avonddienst. Van de regiohoofden krijgt ze informatie over zieken, bestellingen voor schoonmaakmateriaal, de werkresultaten.

Feest

De regiohoofden lopen ook controles; de gebouwenleiders controleren het periodieke werk dat door schoonmaakbedrijven wordt gedaan. Kit bespreekt met zowel regiohoofden als gebouwenleiders de gang van zaken. Verlof, planning, vervanging van medewerkers, alles komt aan de orde. Ze hebben een toptien van invallers. Veel studenten; zo helpen ze nog hun eigen universiteit schoon te maken."

Wanneer een ruimte er wat verwaarloosd uit gaat zien, gaan ze met de beheerder praten, of met het schoonmaakbedrijf. Soms is er een groot feest geweest op een afdeling. Dan schrikken de schoonmakers wel eens: Goh, wat is hier gebeurd? Kijk, als ze ons even laten weten dat ze een feest organiseren, dan sturen we extra mensen. Meestal worden we ook wel ingelicht, hoor. Hetzelfde geldt voor een interne verhuizing. Als je dat weet, stuur je ook iemand extra. In het Bestuurscentrum werd deze zomer intern verhuisd. Het ging kamertje voor kamertje; dat geeft stof en rommel."

Lastiger is het om te weten wanneer je iemand moet vervangen. Als iemand ziek is, vervangen we niet meteen de eerste of tweede avond. Dat betekent dat de anderen harder moeten werken."

Het contact met de mensen op de werkvloer bevalt haar. Al zit ik hier hierarchisch als plaatsvervangend hoofd, ik ben jong; ik zie mezelf niet zo als een hoofd." Maar ze is het wel. Ja". Een lichte zucht. Ik ben het wel."

Sopdoekje

Het moeilijkst vindt ze het om mensen op hun fouten te wijzen. Ik zeg dus altijd: ik spreek je op je werk aan, niet als persoon. Er wordt op Diedenoort veel aandacht besteed aan contacten met medewerkers. Dat gaat via het vak Communicatie wetenschappen. We krijgen bijvoorbeeld les in het houden van slecht-nieuwsgesprekken. Dat is het vervelendste wat er is: iemand te moeten vertellen dat hij of zij niet goed functioneert of wordt ontslagen. Je leert ook hoe je functioneringsgesprekken moet voeren. Voordat je het gesprek begint, moet je aangeven waar het over zal gaan. Dan kunnen ze erover nadenken en zelf ook aangeven wat ze op hun hart hebben. Vaak heeft zo'n functioneringsgesprek een negatief imago: Ik word beoordeeld. Maar het gaat ook over degene die leiding geeft."

We vormen een heel groot, hecht team, waarmee we iets heel belangrijks presteren", zegt Kit. Er komt meer voor kijken dan alleen het sopdoekje. We doen iets wat eigenlijk niemand ziet. Alleen als het niet gedaan wordt, dan merken ze het. Ik vind dat onze schoonmakers wel eens in het zonnetje mogen worden gezet. Het verschil tussen de dag- en avonddienst is dat ze je overdag zien werken in de gebouwen. Dan denken ze: He, dat moet die nu voor mij opruimen. En dan zie je na verloop van tijd een verandering in het gedrag; ze houden meer rekening met de mensen van de schoonmaakploeg. Maar de avonddienst - daar zien ze niets van. Dus raakt het ze minder. En dat is jammer."