Nieuws - 6 april 1995

Terugval in vooraanmeldingen vwo-scholieren

Terugval in vooraanmeldingen vwo-scholieren

Het aantal vooraanmeldingen eerste voorkeur van vwo-scholieren is in toenemende mate kleiner dan het aantal dat zich vorig jaar aanmeldde. Begin februari bedroeg het verschil slechts achttien, eind maart is dat opgelopen tot 82. Vooral de studies Economie en Landinrichtingswetenschappen hebben last van een tanende belangstelling. Positieve uitzonderingen blijven Tropisch landgebruik en Bodem, water en atmosfeer.

Centrale aanmelding eerstejaars eerste voorkeur:

 • KOP = Studierichting 27-3-1995 25-3-1994

 • = Biologie 69 73 - 4
 • = Landgebruikrichtingen *) 0 2 - 2
 • = Bosbouw 30 35 - 5
 • = Agrosysteemkunde 7 12 - 5
 • = Landinrichtingswetensch. 37 56 -19
 • = Bodem, water, atmosfeer 45 28 +17
 • = Landbouwtechniek 21 23 - 2
 • = Economie 39 64 -25
 • = Huishoud-en consumenten 23 28 - 5
 • = Ontwikkeling- en tropisch *) 2 3 - 1
 • = Tropisch landgebruik 61 38 +23
 • = Rurale ontwikkelingsstudies 35 42 - 7
 • = teeltkundig en technol. *) 0 4 - 4
 • = Plantenteeltkundige richt. *) 1 2 - 1
 • = Landbouwplantenteelt 6 7 - 1
 • = Tuinbouw 9 16 - 7
 • = Veredeling en gewasbesch. 28 26 + 2
 • = Zootechniek 24 38 -14
 • = chemisch en technologisch *) 1 3 - 2
 • = Levensmiddelentechnologie 57 54 + 3
 • = Voeding van de mens 22 35 -13
 • = Milieuhygiene 46 56 -10
 • = Moleculaire wetensch. 24 24 --
 • = Bioprocestechnologie 59 59 --

 • = Totaal 646 728 -82

  N.B.: *) nog geen keuze voor specifieke studierichting.