Nieuws - 7 maart 1996

Teruggave OV-geld blijkt aardige werkverschaffing

Teruggave OV-geld blijkt aardige werkverschaffing

Het door de studentenbond LSVb afgedwongen recht van buitenlandgangers om hun OV-kaart om te ruilen in geld, blijkt in praktijk een groot werkverschaffingsproject.


Zowel studenten als bureaus buitenland van universiteiten worstelen met onhandige formulieren. Bovendien komt er een stroom aanvragen en bezwaarschriften over oude gevallen op gang.

Sinds 1 februari kunnen alle studenten die tijdelijk in het buitenland studeren, kiezen tussen de OV-kaart of een bedrag van 93 gulden per maand. Minister Ritzen trof deze regeling, die hem ongeveer vier miljoen gulden per jaar kost, in november onder juridische druk van ondermeer de LSVb. De Informatie Beheer Groep maakte een formulier dat studenten de vermelde keus bood, en daarmee leek de zaak geregeld.

Maar dat valt tegen. De regeling is bijvoorbeeld dusdanig laat bekend gemaakt dat studenten die in februari vertrekken, niet aan de aanvraagtermijn van twee maanden kunnen voldoen. Wordt hun aanvraag toegekend en hebben ze geen kaart ingeleverd, dan leidt dat tot boetes. Ook de ondertekening van het formulier - sinds 1 januari zijn er zo'n vijfduizend verzonden - is onhandig geregeld. Namens de instelling moet een persoon tekenen om zowel het buitenlandverblijf als de studentstatus van de betrokkene te bevestigen. Het ene is alleen bekend bij de bureaus buitenland en het andere bij de centrale inschrijving. Elk formulier vergt zo het nodige bel- en regelwerk. En tot overmaat van ramp willen studenten hun plannen nog wel eens wijzigen. Dat betekent even zoveel mutaties", verzucht H. van der Star van de Leidse universiteit.

Ook de Landelijke Studenten Vakbond heeft het nog druk met de kwestie. Wat de bond vooral bezighoudt, zijn claims van buitenlandgangers om tot twee jaar terug alsnog hun OV-geld terug te eisen. De uitspraak van het College van beroep voor de studiefinanciering, die de kwestie vorig jaar op gang bracht, had namelijk twee jaar terugwerkende kracht.

Veel aanvragen met terugwerkende kracht worden afgewezen, maar de LSVb stimuleert studenten om massaal bezwaar te maken. Wij willen nu snel een paar voorbeeldzaken behandeld zien, om duidelijkheid te krijgen", aldus Van Nunen van de LSVb.