Nieuws - 6 april 1995

Tekort aan wachtgelden LUW groeit

Tekort aan wachtgelden LUW groeit

De Landbouwuniversiteit heeft in 1994 3,7 miljoen gulden meer aan wachtgelden uitgegeven dan ze heeft ontvangen van het ministerie van LNV. In 1993 had de LUW nog een tekort van vier ton op haar wachtgeldbudget. De universiteit moest zo'n twee miljoen gulden aan het centraal fonds onttrekken om de wachtgelden te betalen. Het totale exploitatieresultaat van de LUW komt uit op 16,5 miljoen gulden, een miljoen lager dan begroot, bij een omzet van 347 miljoen gulden in 1994. Dat blijkt uit de financiele rapportage van de universiteit over 1994.


Niet alleen de LUW komt geld tekort voor haar wachtgeldverplichtingen, ook andere universiteiten speelt dit parten. Afgelopen week stelde de Algemene Rekenkamer in een notitie dat minister Ritzen sinds 1991 stelselmatig te weinig geld voor wachtgelden heeft uitgetrokken. Ritzen baseerde zich daarbij op verkeerde prognoses. Eind 1994 schreef Ritzen een brief naar de universiteiten over de tekorten op het wachtgeldbudget. Volgens de Rekenkamer had hij dit al twee jaar eerder moeten doen, maar toen was Ritzen niet in staat de werking van zijn beleid te beoordelen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken draaide tot 1991 op voor de wachtgelden. Daarna kregen de universiteiten een eigen budget, dat gebaseerd was op de toenmalige verplichtingen van de overheid. De afgelopen jaren is gebleken dat het aantal nieuwe wachtgelders sneller groeit dan dat de oude wachtgelders afnemen. De vereniging van universiteiten, VSNU, denkt dat haar leden in 1994 44,6 miljoen gulden tekort kwamen om aan de wachtgeldverplichtingen te kunnen voldoen. De vereniging verwacht dat dit tekort zal oplopen tot 73,6 miljoen in 1996.