Wetenschap - 5 februari 1998

Tekenaars en laboranten bij DLO klem tussen instituutsbelangen

Tekenaars en laboranten bij DLO klem tussen instituutsbelangen

Tekenaars en laboranten bij DLO klem tussen instituutsbelangen
De mensen mogen niet de dupe worden van onduidelijk beleid
De belangen van het personeel dreigen in het gedrang te raken nu instituutsdirecteuren bij DLO onderhandelen over de concentratie van hun ondersteunende diensten. Een plan van het DLO-bestuur moet uitkomst bieden
Een belangrijke vraag voor DLO-onderzoekers die de markt op moeten, is: hoe verkoop ik mijn tijd? Niet alleen moeten ze daarbij hun eigen werkzaamheden verdienen, ook moeten ze de ondersteunende diensten uit hun tarieven bekostigen. Als die kosten van analisten, tekenaars, drukwerk, computerondersteuning en dergelijke worden doorgerekend, lopen de tarieven fors op
Om straks concurrerende tarieven te kunnen hanteren, heeft het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) besloten om fors te bezuinigen op deze ondersteunende diensten. Zo komt de afdeling Kartografie (vier personen) niet terug in de nieuwe organisatie na de operatie Visarend en wil het instituut het laboratorium en de drukwerk-afdeling afstoten. Kunnen die mensen bij een ander DLO-instituut aan de slag of worden de diensten voortaan ingekocht bij commerciele bureaus? Anders gesteld: kan DLO door concentratie van de ondersteunende diensten concurrerend werken?
Over deze kwestie overlegt IBN-directeur dr ir Anton Sepers met zijn collega's van het Staring-centrum en het Rikilt, waar al vergelijkbare diensten zitten. In dit vrije krachtenspel tussen de directeuren dreigen de medewerkers tegen elkaar te worden uitgespeeld, merkt IBN-voorlichter Bert Jansen op. Het Staring-centrum wil graag een centrumfunctie vervullen bij bepaalde diensten en wil wel taken overnemen, maar niet het personeel. Het IBN gaat ervan uit dat het personeel de taken volgt, maar het Staring-centrum vindt dat het IBN de medewerkers moet detacheren, zodat het natuurinstituut verantwoordelijk blijft voor het personeel
Iedereen wil zijn budget rondkrijgen, verklaart voorlichter Barend van den Broek de terughoudendheid van het Staring-centrum. Omdat het taken wil afstoten, zit het IBN in een nadelige positie bij de onderhandelingen. Zoals de Amerikanen zeggen: Beggars can't be choosers. Voorts wijst Van den Broek op het gevaar dat onderzoekers worden verplicht diensten af te nemen van de ondersteunende diensten. Deze gedwongen winkelnering kan de bedrijfsvoering nadelig beinvloeden. Toch verwacht hij wel een oplossing tussen IBN en Staring-centrum, aangezien beide instituten binnenkort in een gebouw zitten
De groepsondernemingsraad van DLO neemt echter geen genoegen met deals tussen instituten en wil dat de raad van bestuur van KCW zich ermee gaat bemoeien. Willen we zelf boeken drukken, hoe regelen we de computerondersteuning, wat moet intern en extern? Dat moet de directie aangeven, stelt voorzitter dr ir Herbert Diemont van de GOR. Dit kan betekenen dat we diensten intern houden, hoewel ze twintig procent duurder zijn dan buiten. Voorwaarde is dat de instituten weten waar hun centen blijven. Het IBN is wat dat betreft een proeftuin. Overleg tussen de GOR en bestuursvoorzitter Cees Veerman heeft geresulteerd in de afspraak dat DLO-centraal nu een plan gaat opstellen, aldus Diemont
De op het IBN werkzame GOR-voorzitter wil ook graag van het bestuur horen of het personeel de taken volgt van het ene naar het andere instituut. Misschien zijn er wel te veel mensen, maar in de huidige situatie gaat iedereen voor het eigen belang. Dat begrijp ik heel goed, maar de mensen mogen niet de dupe worden van onduidelijk beleid.