Nieuws - 9 maart 1995

Technologie en Recreatie moeten wisselen van cluster

Technologie en Recreatie moeten wisselen van cluster

De universiteitsraad wil de leerstoel Technologie en agrarische ontwikkeling onderbrengen bij het cluster Landgebruik in plaats van Sociale wetenschappen. De leerstoel Recreatie en toerisme moet juist in omgekeerde richting verhuizen. Dit bleek op 6 en 7 maart in de overleggroep Onderwijs en onderzoek. Doordat beide leerstoelen 0,1 fte in omvang verschillen wil de raad hiermee bij het cluster Landgebruik enige ruimte creeren voor de leerstoel Grondbewerking.

Als inhoudelijk argument wordt gesteld dat Recreatie ook in het sociaal-wetenschappelijke Mansholtinstituut zit. De missie van hoogleraar Technologie en agrarische ontwikkeling dr P. Richards zou juist beter passen in de cluster Landgebruik.

Voor recreatie-hoogleraar dr A.G.J. Dietvorst kwam de voorgestelde verplaatsing als een complete verrassing. Dietvorst meent dat zijn vakgebied vooral een ruimtelijke invulling heeft en daardoor primair bij Landgebruik thuis hoort.