Nieuws - 31 oktober 1996

Te weinig deskundige vrijwilligers

Te weinig deskundige vrijwilligers

De gemeente Wageningen signaleert een tekort aan vrijwilligers, zowel getalsmatig als kwalitatief. Dit tekort wordt vooral bij sportverenigingen gevoeld, blijkt uit een enquete van de Wageningse Sportraad onder verenigingsbesturen. In reactie hierop heeft de gemeente besloten om eenmalig vijftienduizend gulden extra ter beschikking te stellen voor opleiding van vrijwilligers. De Sportraad organiseert op 5 november, in samenwerking met de Gelderse Sportfederatie, een informatie-avond over het werven van vrijwilligers.