Nieuws - 8 februari 1996

TUE heft bureau op

TUE heft bureau op

De Technische Universiteit Eindhoven wil met ingang van 1997 haar bureau-afdeling opheffen. In plaats daarvan wil de universiteit een beperkt aantal stafdiensten inrichten die direct onder het college van bestuur vallen. De beleidsuitvoering wordt ondergebracht in facilitaire diensten, die gaan werken met een intern marktmechanisme.

De opdeling van het bureau is een initiatief van de Eindhovense secretaris, ir H. Roumen. Hij heeft de hoofden van de vijf stafdiensten inmiddels aangewezen. Als de hoofden van de twee facilitaire diensten bekend zijn, vormt zich een veranderteam dat leiding moet geven aan de ontmanteling van het bureau. Dat team zal de hoofdlijn van de secretaris verder uitwerken, waarna het personeel inspraak krijgt en het college van bestuur een standpunt inneemt. De universiteitsraad moet reeds in april de uitgewerkte voorstellen behandelen, meldt het universiteitsblad Cursor.