Nieuws - 29 juni 1995

TU Eindhoven fuseert faculteiten

TU Eindhoven fuseert faculteiten

De Technische Universiteit Eindhoven stelt voor haar faculteiten Technische bedrijfskunde en Wijsbegeerte & Maatschappijwetenschappen te fuseren tot een nieuwe faculteit Technologie Management. De Eindhovense universiteitsraad steunt het collegevoorstel, maar minister Ritzen moet ook nog toestemming geven.

Met de fusie wil Eindhoven het Eindhovense profiel vormgeven: het verzorgen van communicatieve en sociale vaardigheden aan het onderwijs van andere faculteiten, teneinde de opleidingsinhoud te verbreden. Verder moet de fusie van faculteiten de bestuurlijke overhead terugdringen, stelt het universiteitsbestuur.