Nieuws - 10 oktober 1996

Subsidiestop remt sportende studenten

Subsidiestop remt sportende studenten

Het afschaffen van de subsidie voor studenten die bij een burgersportvereniging zijn aangesloten, heeft volgens G.J. Bosker van de Wageningse mixed hockey club (WMHC) geleid tot een afname van het aantal sportende studenten. Bracht WMHC vorig seizoen nog acht damesteams op de been, nu zijn het er met hangen en wurgen zeven geworden. Studenten worden geen lid of bedanken als lid. De contributie van WMHC bedraagt 360 gulden per jaar, waar de Sportstichting van de LUW nog enkele tientjes van subsidieert.

Uit de subsidie konden studenten een groot deel van hun contributie vergoed krijgen. Studenten werden vorig jaar door de gemeenteraad uitgesloten van het sport- en cultuurfonds voor minima, omdat zij wel een minimuminkomen hebben maar niet in een sociaal isolement verkeren.

Ook J. Wouters van de honk- en softbalvereniging Matchmakers spreekt van een terugloop van studenten. De contributie kon, dankzij de gemeentelijke en de SLW-subsidie, vrijwel geheel vergoed worden. Maar Wouters zoekt de oorzaak voor de terugloop van sportende studenten niet in het wegvallen van de subsidie. Er zijn minder studenten, die bovendien minder tijd hebben." De SLW signaleert ook een terugloop, maar heeft nog geen harde cijfers over het aantal verkochte sportkaarten.