Nieuws - 27 april 1995

Studiestakers en ingenieurs niet urgent

Studiestakers en ingenieurs niet urgent

Studiestakers en ingenieurs woonachtig in SSHW-complexen krijgen geen urgentiepunten als zij zich inschrijven voor een woning bij particuliere verhuurders of de Woningstichting. Burgemeester en Wethouders hebben hiertoe op verzoek van de SSHW besloten, omdat de druk op de woningmarkt af is genomen en de SSHW zelfs kampt met leegstand; per 1 april ongeveer 100 kamers. Vanaf 1991 werd de urgentie verleend om de SSHW-kamers vrij te maken voor instromende eerstejaars. Maar de verminderde aanmelding, herstructurering van het hoger onderwijs en studiefinanciering zullen de gemiddelde woonduur in SSHW-complexen zo beinvloeden dat studiestakers en ingenieurs niet bevoordeeld hoeven te worden ten opzichte van andere woningzoekenden. Nog niet zo lang geleden poogde SSHW afgestudeerden en studiestakers via de studentenadministratie te achterhalen en via brieven te sommeren de kamer te ontruimen. Er werd, ondanks de wettelijke huurbescherming, zelfs gedreigd met gerechtelijke stappen als afgestud
eerden hun kamer wilden aanhouden. Nu wil de stichting alle bewoners dus zo lang mogelijk vasthouden.

Alle huidige afgestudeerden of studenten die afstuderen voor 1 juli hebben nog wel recht op twaalf punten bij inschrijving.