Nieuws - 12 januari 1995

Studierichting Bos- en natuurbeheer

Studierichting Bos- en natuurbeheer

De studierichtingscommissie Bosbouw wil een nieuwe studierichting Bos- en natuurbeheer opzetten. Het aandachtsveld is de integrale benadering van het menselijk handelen met betrekking tot bos en natuur waarin zowel de ecologische, technologische en economische aspecten van het beheer aan de orde komen als ook de sociale, culturele en politieke aspecten van bos- en natuurbeheer." Dat schrijft de richtings onderwijscommissie (roc) in een rapport, naar aanleiding van een interne discussie over de toekomst van de studierichting.

Aanleiding is de ontevredenheid over de huidige richting en zijn signalen uit de samenleving dat de studierichting niet zou zijn meegegroeid met de maatschappelijke ontwikkelingen. In tegenstelling tot de bestaande nadruk op het functioneren van bos, zou het functioneren van het bos binnen de maatschappelijke context centraal moeten staan. Het groeiende belang van niet-marktbare bosfuncties als natuur(-behoud) en recreatie vereist een geheel nieuwe benadering van de waardering van bossen, waarvoor bosbouwers nodig zijn met een brede kennis op het gebied van economische en marktkundige aspecten." (GDu)

Het opheffen van de leerstoel Diertaxonomie is een rather silly mistake, stelt leerstoelhouder prof. dr R.J. Post. Volgens hem is zijn leerstoel gesneuveld in het nieuwe leerstoelenplan van het college van bestuur, omdat er geen structuur aan de LUW is om het biologie-onderwijs en onderzoek te behartigen. Zijn leerstoel hoort volgens de sector Plantaardige produktie aan de LUW thuis, maar overstijgt de core business van deze sector.

Volgens Post is het erg onverstandig de leerstoel op te heffen. Internationaal staat het vraagstuk biodiversiteit sinds de Rio-conferentie hoog op de agenda en wordt daarbij een belangrijke bijdrage gevraagd van de taxonomen. Als gevolg hebben bijvoorbeeld verschillende Engelse universiteiten, waar de taxonomie de afgelopen vijftien jaar is weggesaneerd, het vakgebied weer in ere hersteld, vertelt Post.

Ook in Nederland wordt de systematische biologie weer gestimuleerd, stelt Post, bijvoorbeeld in het kader van een NWO-programma, waar de afname van het aantal taxonomen met 27 procent gedurende het afgelopen decennium als ongewenst is gekenschetst. Zijn groep is lid van een nationale onderzoekschool voor biodiversiteit, maar het voorstel van het college van bestuur gaat dus dwars tegen deze ontwikkeling in.

Post is het principieel oneens met rector Karssen, die af wil van de l'art pour l'art-benadering in de biologie. We hebben een biologie-opleiding, we hebben de opdracht de studenten de principes van de biologie te leren. Ik ben er juist trosts op dat ik hier in Wageningen basiskennis en toepassingen kan integreren. Door de roc Biologie is mijn leerstoel gewaardeerd als een centrale stoel. We hebben vrij veel onderwijs, waardoor we een ondercapaciteit van vijftien procent hebben. Met deze zienswijze krijgen we veel steun van anderen; ik zie de opheffing dan ook als fout van het college."