Nieuws - 23 februari 1995

Studentenzaken in problemen door 70 procentsnorm

Studentenzaken in problemen door 70 procentsnorm

Een grote groep studenten komt in de problemen als straks in het eerste jaar zeventig procent van de vakken gehaald moet worden om geen grote studiefinancieringsschuld op te bouwen, vreest hoofd Studentenzaken drs J.G. Bosman.

Aankomende eerstejaars krijgen vanaf augustus te maken met een prestatiebeurs. Afgelopen week werd bekend dat onderwijsminister Ritzen heeft gekozen voor het diploma-model. Dit betekent dat studenten in hun eerste jaar zeventig procent van hun vakken moeten halen en binnen zes jaar moeten afstuderen. Lukt dit niet dan blijft hun studiebeurs een lening en wordt niet een deel omgezet in een gift.

De huidige generatie studenten krijgen te maken met een strengere tempobeurs. Volgend jaar moeten ze vijftig procent van de studiepunten halen en in 1997 tweederde. De studentenbonden zijn boos over het gekozen model. De LSVb ziet studenten terechtkomen in een schuldklem.

Een norm van zeventig procent houdt absoluut geen rekening met het karakter van de propaedeuse: een jaar waarin je moet bepalen of de opleiding geschikt is voor jou en of jij geschikt bent voor de opleiding", aldus het ISO. De consequenties van de tweede norm, binnen zes jaar afstuderen, noemt het ISO absurd. Het maakt niets uit of je een studiepunt mist of dat je niets hebt uitgevoerd na je propaedeuse", aldus ISO-voorzitter Saskia Nuyten.

De bonden vinden dat teveel waarde wordt gehecht aan het einddiploma en te weinig aan het volgen van onderwijs op zich. Een student zal zich wel twee keer bedenken alvorens hij op zijn stage-adres blijft werken. Dan moet hij al zijn studiefinanciering terugbetalen."

Bosman is terughoudend in zijn reactie: Ik heb het wetsvoorstel nog niet gezien." maar wil wel kwijt dat het huidige aantal studenten dat in het eerste jaar zeventig procent van de vakken haalt nog veel te laag is". Hij acht het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van universiteit en studenten om de slagingspercentages te verbeteren. Dat is misschien het positieve aan deze ontwikkeling. Studenten en universiteiten worden steeds meer tot elkaar veroordeeld."