Nieuws - 25 januari 1996

Studentenstatuut opgesteld

Studentenstatuut opgesteld

De voorzitters van de HBO-raad, de vereniging van universiteiten VSNU en de studentenbonden ISO en LSVb hebben een studentenstatuut opgesteld, dat de kwaliteit van het hoger onderwijs moet waarborgen. Het statuut is een resultaat van lange onderhandelingen in het kader van het rapport Kwaliteit en studeerbaarheid. Als pleister op de wonde van de bezuinigingen vonden de partijen elkaar in deze waarborg voor kwaliteit.

De landelijke studentenvakbond LSVb is echter ontevreden over het uiteindelijke statuut. De bond meent dat er niets nieuws in staat en dat het in feite alleen wetsteksten oplepelt. Liever had de bond in het statuut vastgelegd hoeveel examen-herkansingen studenten krijgen aangeboden en wanneer die worden aangeboden.

De studentenbond ISO denkt dat dit modelstatuut juist de mogelijkheid geeft om per instelling een op maat gesneden statuut op te gaan stellen. ISO-voorzitter S. van Gool: Het is een handreiking voor de universiteitsraden en de colleges van bestuur om samen een goed statuut op te stellen. Wij denken dat je dat niet kunt afdwingen door ze een ideaal statuut op te leggen. Je vergroot het draagvlak door ze uit te nodigen een zo goed mogelijk statuut op te stellen".

Als de achterbannen van de organisaties kunnen instemmen met het model-statuut, zullen alle universiteiten en hogescholen het model krijgen en aanpassen aan hun eigen situatie.