Nieuws - 19 september 1996

Studentenstatuut eerder uitzondering dan regel

Studentenstatuut eerder uitzondering dan regel

De universiteiten hebben moeite met de toezegging van Ritzen dat de datum 1 september voor de invoering van een studentenstatuut geen probleem zou opleveren. Slechts vier van de dertien hebben een nieuw statuut.

In het nieuwe studentenstatuut worden de rechten en plichten van studenten omschreven. Dat hogescholen zo'n statuut moeten opstellen, is vastgelegd in de wet studeerbaarheid en kwaliteit. Bij de kamerbehandeling van die wet in juni zei Ritzen dat de instellingen er wel in zouden slagen voor het begin van het nieuwe studiejaar een nieuw statuut op te stellen. Als zij deze deadline niet haalden, zou hij sancties opleggen.

De Vrije Universiteit heeft het oude statuut in de studiegidsen opgenomen. Het bestuurscollege vindt het buitengewoon onpraktisch om dan over weer iets geheel nieuws te gaan nadenken". Bovendien heeft de VU er bezwaar tegen dat studenten aan het nieuwe statuut rechten kunnen ontlenen. Als de opleiding zich niet houdt aan de leveringsvoorwaarden die in het statuut worden vermeld, kunnen de studenten bezwaar aantekenen - desnoods bij de rechter.

Het hoofd Studentenzaken van de Landbouwuniversiteit, drs J.G. Bosman, bevestigt dat de LUW nog niet klaar is, maar zijn afdeling is druk bezig. Hij vindt de commotie over de deadline onzin, omdat niet geeist kon worden dat universiteiten zouden vooruitlopen op de wetgeving. Ritzen kan zoveel beloven." Volgens hem is de samenwerking met studenten in Wageningen uitstekend, hetgeen wordt bevestigd door studentvertegenwoordiger PSF'er G. Schilthuis. De Wageningse werkgroep is overigens sinds juni niet meer bij elkaar geweest. Volgens Schilthuis was van begin af aan duidelijk dat dat de deadline van 1 september geen haalbare kaart was. Hij hecht er meer aan dat het een kwalitatief goed stuk wordt, dan dat de deadline wordt gehaald.

De nationale studentenorganisatie ISO is wel verbolgen over de moeizame invoering en heeft minister Ritzen inmiddels per brief aangesproken op zijn uitspraak om instellingen zonder statuut te straffen. Het zou logisch zijn als Ritzen de verhoging van het collegegeld nu afblaast", zegt ISO-voorzitter M. Stienen. Minister Ritzen schrijft deze week in zijn onderwijsbegroting dat niets een verhoging van het collegegeld in de weg staat.