Nieuws - 2 november 1995

Studentenbond wil onderwijskeurmerk

Studentenbond wil onderwijskeurmerk

De Landelijke studentenvakbond LSVb gaat binnenkort met bestuurlijk actieve studenten, docenten, bestuurders en onderwijsmanagers praten over het rapport Kwaliteit en studeerbaarheid. Vertegenwoordigers van de vakbond schreven het rapport samen met minister Ritzen, universiteiten en hogescholen. In een conferentie op 25 november wil de LSVb stilstaan bij de functies, mogelijkheden, invulling en uitvoering van het studeerbaarheidsfonds, kwaliteitmanagementplan, studentenstatuut en onderwijs- en examenregeling."

De LSVb zegt zeer concrete ideeen te hebben over de wijze waarop de uitwerking van een en ander zou moeten plaatsvinden. De bond denkt daarbij met name aan een accrediteringssysteem voor opleidingen. De LSVb vindt dat studenten aan de hand van een lijst criteria moeten bepalen of een opleiding een soort keurmerk verdient. Welke criteria dat moeten zijn, weet de LSVb nog niet. Daar wordt nog op gestudeerd."