Nieuws - 27 juni 1996

Studenten tegen bindend studie-advies

Studenten tegen bindend studie-advies

De twee studentenfracties in de universiteitsraad verzetten zich tegen het plan van het college van bestuur om eerstejaars studenten een bindend studieadvies te geven. Als propaedanten minder dan een kwart van de studiepunten halen, niet reageren op oproepen van de studiecoordinator en bovendien geen gegronde reden hebben voor hun slechte prestaties, wil het college deze studenten niet voor het tweede jaar inschrijven. De twee studentenfracties menen dat er door de tempobeurs en beperkte studieduur al genoeg druk op de huidige generatie studenten ligt.

Liever willen de studenten een beter systeem van studieadvisering zonder bindend karakter. Ook zien zij heil in het instellen van een werkgroep, die een probleem-analyse moet maken. Volgens de CSF lijkt het bindend studieadvies gericht te zijn op de verwijdering van zogenaamde spookstudenten: studenten die wel zijn ingeschreven, maar niet studeren. Volgens de CSF is echter uit onderzoek gebleken dat de spookstudent in de praktijk nauwelijks bestaat.

Voorzitter prof. dr ir L. Speelman van de onderwijscommissie vco maakte in de overleggroep onderwijs en onderzoek bekend dat vorig jaar tien propaedeuse-studenten geen recht meer gehad zouden hebben op inschrijving, op grond van de nieuwe criteria. Deze groep is nu wel ingeschreven in het tweede jaar.

De personeelsfracties zijn beduidend positiever over het bindend advies. Wel vragen sommigen zich af wat de meerwaarde is van een drempel van 25 procent, als studenten vanwege de temponorm de helft van het aantal studiepunten moeten halen. Ook weten de fracties nog niet wanneer het bindend advies het beste gegeven kan worden. Door de onenigheid tussen de studenten- en personeelsfracties zal de voltallige raad op 9 juli een definitief besluit nemen.