Nieuws - 6 juli 1995

Studenten sturen honderden bezwaarschriften naar SSHW

Studenten sturen honderden bezwaarschriften naar SSHW

Enkele honderden studenten hebben bij de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) geprotesteerd tegen de verhoging van huur en servicekosten, met behulp van een door de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) verstrekt bezwaarformulier. De massale reactie op de WSO-actie verraste de stichting, meldt adjunct-directeur J.S. Harkema. De servicekosten zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de verhoging. Hij wijst erop dat de servicekosten tevoren zijn doorgenomen met de woonvoorzitters en daarna ter sprake zijn geweest op de vergadering van woonbesturen. Daar waren geen klachten, althans niet in die mate", aldus Harkema. De SSHW zal de klachten voorleggen aan de huurcommissie.

In september bekijkt de SSHW of de servicekosten omlaag kunnen. Ze overweegt te stoppen met het verstrekken van huisraad. Daarnaast gaat de stichting met de gemeente praten over de onroerende-zaakbelasting, de opvolger van de onroerend-goedbelasting. De hoogte daarvan wilden we toch al ter discussie stellen", aldus Harkema.

De onvrede van studenten is volgens Harkema grotendeels te wijten aan onwetendheid over de oorzaak van de hogere servicekosten. Hij vindt het jammer dat de WSO niet voor de actie heeft overlegd met de SSHW. WSO-bestuurder E. Koekkoek meent echter dat zo'n overleg de onvrede bij studenten niet had weggenomen. Hij wijst erop dat studenten naast de door de WSO ingevulde klachten ook zelf nog veel bezwaren hebben ingevuld. Dit is een duidelijk signaal. De SSHW moet de klachten serieus nemen, anders prijst ze zichzelf uit de markt", aldus Koekkoek.